Presentat el Clúster Andorra Quantum Valley

Posted on Posted in Sin categoría

27/11/17. Andorra. S´ha presentat al Principat d´Andorra un nou clúster científic, anomenat #AndorraQuantumValley, per desenvolupar i implementar tecnología cuàntica en els sectors més sensibles en temes de ciberseguretat. Han participat en les ponencies el director de Seguretat i Control d’Andorra Telecom, Cesar Marquina, i Alfonso Rubio, Jose Ignacio Latorre, Ferran Martinez i Oscar Sala, Socis d’Entanglement Partners, empresa especialitzada en el sector de la computació cuàntica. Rubio ha presentat el projecte davant una seixantena de persones, participants al seminari sobre computació quàntica i ciberseguretat que ha organitzat Andorra Telecom, amb la col·laboració de l’Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació (ISACA). La mecànica quàntica és la teoria que descriu la natura a la seva mida més petita, tal com ha explicat el catedràtic de la Universitat de Barcelona, José Ignacio Latorre. Implica que l’home està arribant al control dels àtoms individuals. Aplicat a la tecnologia, i més concretament a la computació, “tenim una potència de càlcul que mai havíem sospitat”, ha assegurat Latorre. “Una gran revolució” que, ja al 2018, tindrà aplicacions més concretes amb el que s’anomena “supremacia quàntica”, és a dir, amb la presentació d’“un ordinador que farà tasques que no és capaç de fer el superordinador més gran de la terra”. Però no tot són bones notícies. Una de les aplicacions més importants d’aquesta física és que pot comportar el trencament de la criptografia actual, basada en la factorització, ha alertat el catedràtic. Anant més a les afectacions per al ciutadà, pot afectar la seguretat de qualsevol moviment que fa per Internet, com una transacció econòmica o pujar una fotografia al núvol.  Pel que fa als perills de la computació quàntica, el director de Seguretat i Control d’Andorra Telecom, Cesar Marquina, ha assegurat que que ja s’estudien els possibles “impactes” futurs per al mercat, “des del punt de vista de les telecomunicacions i de la privacitat d’informació”. AG

www.entanglementpartners.com