Creació de la Comissió Antiviolència de Catalunya

Posted on Posted in Deportivas, Notícies

El passat divendres 7 de febrer, es va constituïr la comissió antiviolència de Catalunya. El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat 1 d´agost el Decret 212/2002, pel qual es regulen la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva.
L´article 4 de l´esmentat Decret estableix la composició de la Comissió, i preveu que les personas que la integren han de ser designades a proposta de diverses entitats i organismes.
Aquesta Comissió està presidida pel Secretari General de l´esport de la Generalitat de Catalunya, el Sr Josep Maldonado. Jo, Ferran Martinez, he sigut designat com a membre d´aquesta comissió a proposta de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.